Lov om hold af slagtekyllinger § 2

 1. § 2
  Ved bedrift forstås i denne lov et produktionssted, hvor der holdes slagtekyllinger.
 2. Stk. 2.
  Ved slagtekyllinger forstås i denne lov kyllinger, som holdes med henblik på kødproduktion.
 3. Stk. 3.
  Ved kyllinger forstås i denne lov dyr af arten Gallus gallus fra klækning til kønsmodenhed.
 4. Stk. 4.
  Ved huse forstås i denne lov rum eller bygninger, hvori der holdes slagtekyllinger.
 5. Stk. 5.
  Ved friareal forstås i denne lov et areal, som kyllingerne har permanent adgang til.
 6. Stk. 6.
  Ved belægningsgrad forstås i denne lov den samlede levende vægt pr. m2 friareal for de kyllinger, der er til stede samtidig i et hus.
 7. Stk. 7.
  Ved flok forstås i denne lov en gruppe kyllinger, som er anbragt i et hus og er til stede i dette hus samtidig.
 8. Stk. 8.
  Ved daglig dødelighed forstås i denne lov det antal kyllinger, der er døde i et hus på en given dag, herunder dem, der er blevet aflivet enten på grund af sygdom eller af andre grunde, divideret med det totale antal kyllinger, der er til stede i huset på denne dag, ganget med 100.
 9. Stk. 9.
  Ved samlet dødelighed forstås i denne lov det antal kyllinger, der på det tidspunkt, hvor kyllingerne udtages af et hus for at blive solgt eller slagtet, er døde siden indsættelsen i huset, herunder dem, der er blevet aflivet enten på grund af sygdom eller af andre grunde, divideret med det totale antal kyllinger, der blev indsat i huset, ganget med 100.
 10. Stk. 10.
  Ved embedsdyrlæge forstås i denne lov en dyrlæge ansat af Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for kødkontrollen på et fjerkræslagteri.