Lov om hold af slagtekyllinger § 1

  1. § 1
    Reglerne i denne lov finder anvendelse på bedrifter med slagtekyllinger, der holdes til erhvervsmæssigt formål.