Skovloven § 67

  1. § 67
    Loven træder i kraft den 1. oktober 2004.
  2. Stk. 2.
    Følgende lovbestemmelser ophæves:
    1. 1) Skovloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 2. november 1996.
    2. 2) § 5, stk. 1, 3, 4 og 6-8, og §§ 5 a-5 c i lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers, samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 16. september 1986.