Skovloven § 59 f

  1. § 59 f
    Hvis der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven, træffer miljø- og fødevareministeren afgørelse herom.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren offentliggør afgørelsen. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.
  3. Stk. 3.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om offentliggørelsen.