Skovloven § 59

  1. § 59
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om
    1. 1) tilsyn med de foranstaltninger, der er ydet tilskud til efter denne lov, og
    2. 2) beregning af renter af beløb, der skal tilbagebetales efter § 57, stk. 1.