Skovloven § 48

  1. § 48
    Miljø- og fødevareministeren fører tilsyn med,
    1. 1) at loven og regler, der er udstedt efter loven, overholdes,
    2. 2) at vilkår, der er fastsat i tilladelser, herunder vilkår fastsat efter § 39 a, overholdes, og
    3. 3) at påbud opfyldes.