Skovloven § 47

 1. § 47
  Miljø- og fødevareministeren skal nedsætte et rådgivende udvalg (Skovrådet), som har til opgave
  1. 1) at rådgive ministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove,
  2. 2) at afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller lovens administration og
  3. 3) at følge udviklingen i skovene og lovens administration.
 2. Stk. 2.
  Formanden udnævnes af ministeren. Rådet skal i øvrigt bestå af medlemmer, der udnævnes af ministeren efter indstilling fra myndigheder, foreninger og organisationer med interesse inden for lovens område.