Skovloven § 45

  1. § 45
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om
    1. 1) gebyrer til hel eller delvis dækning af myndighedernes omkostninger ved administration af loven,
    2. 2) muligheden for at anvende digital kommunikation inden for lovens område og om de nærmere vilkår herfor og
    3. 3) de betingelser, der skal være opfyldt, for at skovprodukter kan mærkes som lovligt, bæredygtigt eller økologisk produceret.