Skovloven § 36

  1. § 36
    Miljø- og fødevareministeren skal yde faglig bistand til andre myndigheder i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål af betydning for lovens administration.
  2. Stk. 2.
    Ministeren skal vejlede og informere andre myndigheder og private om skove og skovbrugserhvervet.
  3. Stk. 3.
    Ministeren kan iværksætte forskning og udvikling om skovbrugsfaglige spørgsmål af betydning for lovens administration.