Skovloven § 27

  1. § 27
    Ydre skovbryn af løvtræer og buske på fredskovspligtige arealer skal bevares.