Skovloven § 12

  1. § 12
    Sammenhængende fredskovspligtige arealer må ikke udstykkes eller formindskes ved arealoverførsel.