Skovloven § 10

 1. § 10
  Uanset § 8, nr. 1, kan det enkelte fredskovspligtige areal holdes uden træbevoksning i følgende tilfælde:
  1. 1) Når det er nødvendigt for skovdriften.
  2. 2) Når det bestemmes i en fredning efter lov om naturbeskyttelse eller lov om bygningsfredning.
  3. 3) Marker og klitter, så længe anvendelsen ikke ændres.
  4. 4) Åbne naturarealer kan etableres på op til 10 pct. af arealet. Der kan etableres 10 pct. ud over de arealer, der ved lovens ikrafttræden lovligt var uden træbevoksning.