Skovloven § 1

 1. § 1
  Loven har til formål at bevare og værne landets skove og hertil forøge skovarealet.
 2. Stk. 2.
  Loven har også til formål at fremme bæredygtig drift af landets skove. Bæredygtig drift betyder inddragelse af såvel økonomiske som økologiske og sociale værdier.
 3. Stk. 3.
  Bæredygtig drift indebærer, at det ved driften af det enkelte fredskovspligtige areal og ved lovens administration ud fra en helhedsbetragtning tilstræbes at
  1. 1) fremme opbygningen af robuste skove,
  2. 2) sikre skovens produktion,
  3. 3) bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og
  4. 4) sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses.
 4. Stk. 4.
  Ved lovens administration skal det tilstræbes at styrke rådgivning og information om bæredygtig skovdrift.