Skibsmålingsloven § 6

  1. § 6
    Målebrevet skal findes om bord og på forlangende forevises for vedkommende myndigheder.