Skibsmålingsloven § 1

  1. § 1
    Ved »konventionen« forstås i denne lov den internationale konvention om måling af skibe, 1969.