Skatteinddrivelsesloven § 8

  1. § 8
    Bestemmelsen i retsplejelovens § 490 gælder ikke for udlæg, som foretages af pantefogder.
  2. Stk. 2.
    Bestemmelsen i retsplejelovens § 478, stk. 3, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor en pantefoged har foretaget udlæg i en fordring.