Skatteforvaltningsloven § 64

  1. § 64
    Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for lovens gennemførelse.