Skatteforvaltningsloven § 36

  1. § 36
    Skatteankenævnet kan uanset klagens formulering foretage afledte ændringer.
  2. Stk. 2.
    Skatteankenævnets afgørelse skal indeholde oplysninger om forskellige opfattelser under afstemningen både vedrørende resultatet og vedrørende begrundelsen. Afgørelsen skal angive stemmetallet for hver opfattelse. Afgørelsen skal angive navn på de personer, der har truffet afgørelsen.