Skatteforvaltnings-it-tilsynsloven § 9

  1. § 9
    Tilsynet afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed til skatteministeren. Redegørelsen offentliggøres.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren forelægger forud for offentliggørelsen et af Folketinget nedsat udvalg den årlige redegørelse, som tilsynet afgiver om sin virksomhed.