Skatteforvaltnings-it-tilsynsloven § 11

  1. § 11
    Skatteforvaltningslovens § 17 finder tilsvarende anvendelse for tilsynet.