Serviceloven § 9

  1. § 9
    Regionsrådet skal udarbejde en udviklingsplan for regionens botilbud efter §§ 107-110, hvis der i det enkelte botilbud er mere end 100 pladser.
  2. Stk. 2.
    Regionsrådets udviklingsplan skal fastlægges i en aftale med kommunalbestyrelserne i regionen.
  3. Stk. 3.
    Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en udviklingsplan for kommunens botilbud efter §§ 107-110, hvis der i det enkelte botilbud er mere end 100 pladser.