Serviceloven § 72

 1. § 72
  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand under en sag om
  1. 1) gennemførelse af en undersøgelse efter § 51,
  2. 2) anbringelse uden for hjemmet efter § 58,
  3. 3) opretholdelse af en anbringelse efter § 62,
  4. 4) gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 63,
  5. 5) anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner efter § 63 a, stk. 1,
  6. 6) anbringelse på sikrede døgninstitutioner efter § 63 b, stk. 1,
  7. 7) anbringelse på særligt sikrede afdelinger efter § 63 c, stk. 1 og 3,
  8. 8) videreførelse af en anbringelse efter § 68 a,
  9. 9) godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3,
  10. 10) ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3,
  11. 11) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5,
  12. 12) tilbageholdelse efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og
  13. 13) brev- og telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
 2. Stk. 2.
  Forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år, og plejeforældrene skal have tilbud om gratis advokatbistand under en sag om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje efter § 78, stk. 4.
 3. Stk. 3.
  Under en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5, og en sag om brev- og telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, med den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne have tilbud om gratis advokatbistand.
 4. Stk. 4.
  Om salær og godtgørelse for udlæg til advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.