Serviceloven § 72

 1. § 72
  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand under en sag om
  1. 1) gennemførelse af en undersøgelse efter § 51,
  2. 2) anbringelse uden for hjemmet efter § 58,
  3. 3) opretholdelse af en anbringelse efter § 62,
  4. 4) gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 63,
  5. 5) videreførelse af en anbringelse efter § 68 a,
  6. 6) godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3,
  7. 7) ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3,
  8. 8) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5,
  9. 9) brev og telefonkontrol efter § 123, stk. 2,
  10. 10) anbringelse i delvis lukkede døgninstitutioner og på delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner efter § 123 b, stk. 1, og
  11. 11) tilbageholdelse efter § 123 c.
 2. Stk. 2.
  Forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år, og plejeforældrene skal have tilbud om gratis advokatbistand under en sag om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje efter § 78, stk. 4.
 3. Stk. 3.
  Under en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5, og en sag om brev- og telefonkontrol efter § 123, stk. 2, med den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne have tilbud om gratis advokatbistand.
 4. Stk. 4.
  Om salær og godtgørelse for udlæg til advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.