Serviceloven § 66 d

  1. § 66 d
    Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den fornødne faglige støtte til
    1. 1) netværksplejefamilier i overensstemmelse med plejeopgavens omfang og
    2. 2) familier, der har adopteret et barn eller en ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien.
  2. Stk. 2.
    Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om faglig støtte til netværksplejefamilier og familier, der har adopteret et barn eller en ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien.