Serviceloven § 18

  1. § 18
    Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
  3. Stk. 3.
    Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.