Serviceloven § 164

  1. § 164
    Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling,
    1. 1) når en person mod bedre vidende har undladt at give oplysninger som krævet i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller
    2. 2) når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget hjælp efter denne lov.