Serviceloven § 137 k

  1. § 137 k
    Iværksatte indgreb skal straks bringes til ophør, når betingelserne herfor ikke længere er til stede.
  2. Stk. 2.
    Den kommune eller person, der har truffet afgørelsen om indgreb, jf. § 137 f, stk. 1-3, skal løbende overveje spørgsmålet om at bringe et iværksat indgreb til ophør.