Serviceloven § 128 a

  1. § 128 a
    Social- og ældreministeren nedsætter et råd, som skal fremsætte en indstilling til social- og ældreministeren om, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi der kan anvendes efter afsnit VII i denne lov.
  2. Stk. 2.
    Social- og ældreministeren fastsætter en forretningsorden for rådet.
  3. Stk. 3.
    Social- og ældreministeren fastsætter på baggrund af rådets indstilling efter stk. 1 regler om, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi der kan anvendes efter afsnit VII i denne lov.