Serviceloven § 122

 1. § 122
  Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lign., når
  1. 1) nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold, jf. § 119, passer en døende,
  2. 2) kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager, eller
  3. 3) et hospice varetager plejen.
 2. Stk. 2.
  Hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold.