Serviceloven § 111

  1. § 111
    Boformer efter denne lov er ikke omfattet af lejelovgivningen.
  2. Stk. 2.
    Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om lejerrettigheder for beboere i længerevarende botilbud efter denne lov.