Selvstyreloven § 6

  1. § 6
    Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret.
  2. Stk. 2.
    Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der er direkte forbundet med et sagsområde, der overtages.