Selvstyreloven § 5

 1. § 5
  Staten yder Grønlands Selvstyre et årligt tilskud på 3.439,6 mio. kr., jf. dog § 8, stk. 1. Beløbet er angivet i 2009-pris- og -lønniveau.
 2. Stk. 2.
  Tilskuddet reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven det pågældende år.
 3. Stk. 3.
  Tilskuddet udbetales forskudsvis med 1/12 hver måned.
 4. Stk. 4.
  Finansministeren kan efter aftale med Naalakkersuisut fastsætte regler om ændrede udbetalingsterminer.