Selskabsloven § 88

 1. § 88
  På den ordinære generalforsamling skal der træffes afgørelse om
  1. 1) godkendelse af årsrapporten,
  2. 2) anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport,
  3. 3) eventuel ændring af beslutning om revision af kapitalselskabets kommende årsregnskaber m.v., hvis kapitalselskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, og
  4. 4) andre spørgsmål, som efter kapitalselskabets vedtægter er henlagt til generalforsamlingen.
 2. Stk. 2.
  Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. På generalforsamlingen skal den udarbejdede årsrapport fremlægges.