Selskabsloven § 28

 1. § 28
  Vedtægterne for et kapitalselskab skal indeholde oplysning om:
  1. 1) Kapitalselskabets navn og eventuelle binavne,
  2. 2) kapitalselskabets formål,
  3. 3) selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende værdi,
  4. 4) kapitalandelenes rettigheder,
  5. 5) kapitalselskabets ledelsesorganer, herunder oplysning om den valgte ledelsesstruktur, jf. § 111, og i aktieselskaber oplysning om antallet eller mindste og højeste antal medlemmer af de forskellige ledelsesorganer og eventuelle suppleanter samt valgperioden for medlemmerne af det øverste ledelsesorgan,
  6. 6) indkaldelse til generalforsamling og
  7. 7) kapitalselskabets regnskabsår.