Selskabsloven § 198

 1. § 198
  Erhvervelse af egne kapitalandele mod vederlag må kun ske efter bemyndigelse fra generalforsamlingen til kapitalselskabets centrale ledelsesorgan, jf. dog § 199.
 2. Stk. 2.
  Bemyndigelsen kan kun gives for et bestemt tidsrum, der ikke må overstige 5 år.
 3. Stk. 3.
  Bemyndigelsen skal angive
  1. 1) den største værdi, som de egne kapitalandele må have, og
  2. 2) det mindste og højeste beløb, som selskabet må yde som vederlag for kapitalandelene.