Scenekunstloven § 6

  1. § 6
    Statens bevilling efter § 5 fastsættes på de årlige finanslove.