Scenekunstloven § 19

  1. § 19
    Statens Kunstfond har den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordeling af de midler, der på de årlige finanslove bevilges til rådets virksomhed.