Scenekunstloven § 14 a

  1. § 14 a
    Staten kan yde tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Statens bevilling fastsættes på de årlige finanslove.