Scenekunstloven § 14

  1. § 14
    Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. Det Københavnske Teatersamarbejde kan efter dialog med teatrene i ordningen varetage en række administrative funktioner på vegne af teatrene.
  2. Stk. 2.
    Institutionen har hjemsted i hovedstadsområdet.