Sømandsloven § 74 c

  1. § 74 c
    Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at fiskeskibe ikke må sejle, medmindre de har et certifikat vedrørende fiskernes arbejdsforhold, herunder om, hvilke forhold certifikatet skal omfatte.
  2. Stk. 2.
    Certifikatet skal opbevares om bord og på forlangende forevises myndighederne.