Sømandsloven § 74

  1. § 74
    Skibsføreren skal sørge for, at et eksemplar af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, loven, de regler, der er udstedt i medfør af loven, og aftalen, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Association (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (EFT) om konventionen om søfarendes ansættelsesforhold af 2006, findes om bord og er tilgængeligt for mandskabet.
  2. Stk. 2.
    Er forhyring sket i henhold til tarifaftale, skal han sørge for, at et eksemplar af denne findes om bord tilgængeligt for mandskabet.