Sømandsloven § 73

  1. § 73
    Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om sådan ret til pleje i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst samt om sådan pligt til at sørge for begravelse eller ligbrænding, som denne lov fastslår.