Sømandsloven § 62

  1. § 62
    Skibsføreren kan foretage de foranstaltninger, der er nødvendige for at opretholde ordenen om bord.
  2. Stk. 2.
    Er skibet i fare, er der mytteri blandt mandskabet, eller foreligger anden nødstilstand, kan skibsføreren bruge de midler, der er nødvendige og forsvarlige for at tilvejebringe orden. Enhver af mandskabet skal yde hjælp, også uden opfordring.
  3. Stk. 3.
    Bliver den, der nægter at medvirke til opretholdelse af orden om bord, tilføjet skade, kan han gøre ansvar gældende, hvis hårdere midler er anvendt, end omstændighederne krævede.