Sømandsloven § 53

  1. § 53
    En søfarende skal efterkomme ordrer, han modtager i tjenesten, og skal ved tydeligt svar tilkendegive, at han har forstået disse. Han skal endvidere følge de forskrifter, der gives for ordenen om bord.
  2. Stk. 2.
    Bliver en søfarende forhindret i at komme om bord i rette tid, skal han straks underrette skibsføreren.
  3. Stk. 3.
    Den søfarende skal erstatte den skade, han forvolder ved fejl eller forsømmelse i tjenesten.