Sømandsloven § 51

  1. § 51
    Skibsføreren har den højeste myndighed om bord.