Sømandsloven § 23

 1. § 23
  Bliver en rejse helt eller delvis udført med mindre mandskab end forudsat ved forhyringen, eller bliver det arbejdsdygtige mandskab formindsket under rejsen, fordeles sparet hyre for den tid, skibet er i søen, ligeligt mellem de søfarende af den formindskede mandskabsgruppe, medmindre det godtgøres, at formindskelsen ikke har påført gruppen forøget arbejde.
 2. Stk. 2.
  I den sparede hyre fradrages de øgede udgifter til overtidsbetaling, der skyldes formindskelsen af mandskabet.
 3. Stk. 3.
  En søfarendes ret til andel i sparet hyre kan ikke overstige den hyre, han selv modtager.
 4. Stk. 4.
  Er der kun en styrmand tilbage, deles sparet styrmandshyre lige mellem ham og skibsføreren.