Sømandsbeskatningsloven § 12

  1. § 12
    Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens gennemførelse og administration.