Rockerloven § 3

  1. § 3
    Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.