Rigsrevisorloven § 19

  1. § 19
    Loven træder i kraft den 1. januar 1976.
  2. Stk. 2.
    § 2, stk. 1, gælder ikke for regnskaber, for hvis revision der ved allerede gældende lov er fastsat særlige bestemmelser.