Rigsrevisorloven § 18 c

  1. § 18 c
    For Rigsrevisionens arkiver gælder reglerne om behandling af den offentlige forvaltnings arkivalier.