Revisorloven § 49 a

  1. § 49 a
    Erhvervsstyrelsen opkræver et gebyr til finansiering af tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder i henhold til hvidvaskloven hos alle godkendte revisorer, der er tilknyttet en revisionsvirksomhed. Der opkræves dog ikke gebyr hos revisorer, der er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der alene har til formål at eje ejerandele i andre revisionsvirksomheder.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om størrelsen af gebyret.